O mnie


Nie oglądam seriali, reality-show, teleturniejów, filmów, programów, dokumentów, nie wysyłam SMS-ów o różnej treści na 4-cyfrowe numery wycenione na 2,44 + vat. Nie śpiewam piosenek z reklam pasty do zębów.
Za to staram się, traktować swoje ciało jak świątynie, coś god­ne­go sza­cun­ku, czci.... po­kochać je, miłością bez­wa­run­kową, szczerą... miłością mat­czyną... trak­to­wać je jak naj­droższy skarb... nie żałować so­bie na dob­re kos­me­tyki, nie zaśmiecać pa­piero­sami (bo czy da­libyśmy je włas­ne­mu dziecku ? ), al­ko­holem, by­le jakim sek­sem z by­le ja­kim facetem, by­le g­dzie...i żeby kochać je ta­kim ja­kie jest, z tą fałdką na brzuchu i niesy­met­rycznym bius­tem....kochać i dbać o nie...od­no­sić się do niego z sza­cun­kiem... bądźmy dla siebie dobre, mił­e, wyrozumiałe, trosk­liwe, ...kochające i czułe... jak mat­ki!
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuje za komentarze.